Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Aydınlatma Metni, Kusegitimi.com tarafından müşterilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesi uyarınca ortaya çıkan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kusegitimi.com Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde, gerekli durumlarda güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

1. Kusegitimi.com Kişisel Verileri Elde Etme Yöntemleri ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Müşterilerimizin kişisel verilerinin toplanması için kanunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır ve KVKK ile esaslar belirlenmiştir. 6553 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümleri barındırmaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin bazı durumlarda cezai işlem yaptırımı vardır. Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği esası ile doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekliliği doğmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebeplerle www.kusegitimi.com adresinde, müşterilerimizin rızaları alınarak ve gerekli mevzuat uyarınca toplanmaktadır.

Kusegitimi.com web sitesinde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanımaktadır.

Kusegitimi.com iş bu metinde ortaya konulan amaçlar ve kapsam dışında hiçbir veriyi kullanmayacağını beyan etmektedir. Bu kapsamda müşterilerimizin verileri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni uyarınca toplanacak, işlenecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli ortamlarda saklanacaktır.

Gerekli koşullarda, Kusegitimi.com adresinden çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan veriler, farklı yöntem ve zamanda, müşterilerinin web sitesi üzerinden topladığı veriler ile eleştirmektedir. Bu veriler üçüncü kişiler gibi farklı kaynaklardan alınan verilerle birlikte işlenerek kullanılabilir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme ve Kullanım Amaçları

Kişisel veriler, adı geçen kanunun 5. ve 6. maddeleri ile belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlem yapmaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri, şu amaçlar ile kullanılmaktadır:

Müşteri/kullanıcıların kimlik bilgilerini teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek,
Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili müşterileri bilgilendirmek,
Mobil ortamda ya da kağıt olmak üzere gerekli evrakların (fatura gibi) düzenlenmesini sağlamak,
Kamu güvenliğine ilişkin bir husus olduğunda, gerekli bilgileri kamu yararına paylaşmak,
Anlaşmalı kurum ve çözüm ortakları ile müşterilerin istek ve taleplerini yerine getirebilmek adına iletişim kurmak,
Müşterilerin şikayet ve önerilerini kayıt altına almak.

3. Kusegitimi.com Kişisel Verilerinizi Korumaktadır

Şirketimiz ile paylaşılan tüm bilgiler koruma altındadır. Müşterilerimize ait kişisel veriler 3. kişiler ile müşterilerin izni olmaksızın paylaşılmamaktadır. Ancak kamu yararına görülen durumlarda, bilgiler ilgili mevzuata uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bunun yanı sıra hizmetlerin sağlanması ve hizmetlerin kalite kontrolünün yapılabilmesi için anlaşmalı kurum ve çözüm ortakları olmak üzere, kişisel verilerin işbu sözleşme ile 3. kişiler ile paylaşılması müşterilerimiz tarafından kabul edilmektedir. Bu noktada kanuna uygun hareket etmek 3. kişilerin sorumluluğundadır. 3. kişiler tarafından doğan hak ihlallerine karşı kusegitimi.com sorumluluk kabul etmediğini bildirir.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Kullanıcı Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, tüketiciye belirli hak ve sorumluluklar vermektedir. Bu kapsamda müşterilerimiz;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse konu hakkında bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve kanuna uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleme,
Kişisel verilerin paylaşıldığı, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişiler hakkında bilgi alma,
Kişisel verilerde ortaya çıkan eksiklik ve yanlışlıklarda değişiklik talep etme
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, öngörülen şartlar sağlandığında verilerin silinmesini ve yok edilmesini sağlama,
Kişisel verilerin aktarıldığı kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını talep etme,
KVKK’ya aykırı bir işlem yapıldığında, müşteriler zarara uğramaları halinde hak ihlallerinin giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.

Daha Fazla Bilgi İçin